تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک

تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک

تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک دارای 46 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 46
حجم 43 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک 
اصول پایه 
اربطه کشش – طول 
عملکرد عضلات ارادی و غیرارادی 
رابطه اصلی 
اصول انقباض های Isometric
قدرت عضله 
حداکثر گشتاور 
منحنی حرکت – وضعیت زاویه ای 
نسبت قدرت عضلات antagonist agonist :
قابلیت کاربرد عضله در آزمایشگاه: 
گشتاور در طول انقباضات eccentric
آسیب های پاتولوژی در رابطه با نسبت E/C
مقایسه بین Intermodal
کنترل انقباضات eccentric
کشش passive در افراد سالم 
اثبات فعالیت غیرطبیعی عضلات antagonist
انواع ارزیابی 
حرکت چند مفصلی 
ملزومات فیزیولوژیکی 
ارزیابی ایزوکینتیک وحرکات چند مفصلی: 
میزان نیروها در شرکت ایزوکینیک
مفهوم نیروهای ایزوکینتیک بزرگ

قسمتی از متن :


فصل اول : خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک 
این کتاب عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می پردازد. اصطلاح Isokinetic به شرط خاصی اطلاق می گردد که در آن یک عضله یا گروه عضلانی در برابر یک مقاومت تطبیق یافته و کنترل شده که سبب حرکت بخشی از عضو تحت یک زاویه پایدار و یا سرعت خطی بر بخشی از دامنه حرکت آن عضوی شود، مقابله می کند. در این فصل برخی از موضوعات مستقل بیومکانیکی و فیزیولوژیکی در باب استفاده از سیستم های Isokinetic بحث می شود. 
قبل از پرداختن به موضوع اصلی این فصل نیاز به اندازه گیری می بایست روشن و واضح شود. قدرت عضله که فاکتور اصلی در قلمرو عملکردی عضلات عمومی می باشد نزدیک به یک قرن در استفاده از تکنیک MMT (ارزیابی دستی عضله) مورد ارزیابی قرارگرفت. ارتباط مشخص MMT با Isokinetic درجات 3، 4و 5 می باشند که تحت عنوان توانایی یک عضله (گروه عضلانی) برای غلبه بر مقاومت جاذبه (درجه 3) غلبه بر مقاومت جاذبه و مقاومت اندک (درجه 4) و غلبه بر حداکثر مقاومت اعمالی (درجه 5) تعریف می گردند. این درجات بطور عمده به استاتیک Isokinetic مربوط می شوند تا ظرفیت دینامیکی. می بایست مدنظر داشت اگرچه درجه 3 یک اندازه قابل مشاهده می باشد. ..


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

خرید فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

خرید فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک از free


مطالب تصادفی