تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری

تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری

تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری دارای 168صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 168
حجم 16685 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
طرح مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف کلی تحقیق
پیشینه تحقیق
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
روش و مراحل تحقیق
کاربرد و نتایج تحقیق
تنگناها و محدودیتهای تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
تعاریف و مفاهیم
تعریف پسماند
تعریف تفکیک از مبدأ پسماند
تعریف و مفهوم مدیریت
برنامه ریزی
سازماندهی
نظارت
انگیزش
تعریف مدیریت شهری
تعریف شهر و مفاهیم آن
نظریه های مربوط به پیدایش شهرها
نظریه اقتصادی (شهر به عنوان یک بازار)
نظریه شهر به عنوان یک پایگاه نظامی و دفاعی
نظریه مذهبی ، گسترش معابد و عبادتگاه ها
اشکال شهر
شهر خطی
شهر قطاعی
شهر شطرنجی
شهر ستاره ای
شهر چندهسته ای
تاریخچه ، طبقه بندی پسماندها و اثرات غیر بهداشتی آن
تاریخچة مدیریت پسماند
طبقه بندی(پسماندهای جامد مواد زائد جامد) شهریاز نظر منابع تولید
زباله های شهری
زائدات غذائی یا پسماندهای تر
آشغال یا زباله های خشک(قابل بازیافت)
خاکستر
پسماندهای دفنی و غیرقابل بازیافت
پسماندهای مخاطره آمیز
زائدات ناشی از تخریب و ساختمان سازی
خاک،نخاله ولجن حاصل از فعالیتهای عمرانی ویارفت و روب ونظافت معابر وانهار
سرشاخه و زائدات باغبانی
زباله های صنعتی
زباله های خطرناک
زباله های بیمارستانی
زباله های عفونی
زباله های پاتوبیولوژیکی
زباله های داروئی
رادیو اکتیو
سایر موارد
اثرات بهداشتی و زیست محیطی زباله
خطرات ناشی از دفع زباله به طریق غیربهداشتی و آثار آن
حشرات (مگس)
جوندگان (موش)
آلودگی آب
روش مستقیم
روش غیر مستقیم
آلودگی هوا
آلودگی خاک
فصل سوم: بررسی و شناخت محیطی، فیزیکی، جغرافیایی، طبیعی وانسانی ( شرایط جغرافیائی در طرح تفکیک از مبدأ ) منطقه22 شهر تهران
مطالعات جغرافیای طبیعی
موقعیت جغرافیایی
زمین شناسی
زلزله
راندگی (گسله) شمال تهران
ژئومورفولوژی
وضعیت توپوگرافی و شیب بندی منطقه
جریانهای آب و هوائی مؤثر بر منطقه
وضعیت شاخص های اقلیمی
دما (درجه حرارت)
بارش
رطوبت نسبی
باد
منابع آب
منابع آب سطحی
ودخانه کن
رودخانه (مسیل) چیتگر
رودخانه (مسیل) وردآورد
منابع آب در سازند سخت
منابع آب در آبخوان های آبرفتی
خاک
پوشش گیاهی
مراتع
پارکهای جنگلی
پارک جنگلی چیتگر
پارک جنگلی خرگوش دره
فضای سبز و پارکها
ویژگی های زیست محیطی منطقه
مطالعات کالبدی منطقه
شرایط منطقه
گونه شناسی فضای شهری و معماری (تحلیل تیپولوژیک وضع موجود)
تیپ یک: الگوی متعارف شهرک گلستان ( راه آهن )
تیپ دو : شهرک چشمه
تیپ سه : شهرک دهکده المپیک
تیپ چهار:شهرک لاله
تیپ پنج: شهرک دانشگاه شریف
مطالعات اکولوژیک وفضای کالبدی
زمینه های اجرائی در مطالعات کالبدی
مطالعات جغرافیای انسانی منطقه
بررسی جمعیت منطقه و تحولات آن
تحولات بعد خانوار و ساختارسنی- جنسی جمعیت
جمعیت وپراکندگی آن
سواد و آموزش
میزان فعالیت (اشتغال)
رشد طبیعی ، میزان مهاجرت و مبدأ مهاجرت به منطقه22
برآورد جمعیت منطقه 22 در آینده و پیش بینی آن
وضعیت اقتصادی منطقه 22

4)فصل چهارم : بررسی روند طرح تفکیک پسماند‌های جامد شهری از مبدأ ونقش و جایگاه آن در مدیریت مواد زائد شهری
نقش فرهنگ و آموزش در توسعه سیستم‌های تفکیک پسماندهای جامد شهری
توسعه فرهنگی وآموزشی شهروندان جهت تفکیک پسماندهای جامدشهری ازمبدأ
توسعه فرهنگی وآموزشی طرح تفکیک ازمبدأ پسماندهای جامدشهری برای انجمن های مردمی
نحوه انجام تبلیغات و پیش بینی برنامه های تشویقی مناسب
کمک به اقتصادکلان جامعه(منافع اقتصادی ناشی ازتفکیک مواددرمنطقه22)
روش های ارزیابی هزینه ها و منافع محیط زیست
روش تحلیل هزینه – فایده
روش تحلیل هزینه – مؤثر
مدیریت مواد زائد جامد
ضرورت توجه به استراتژی در مدیریت مواد زائد جامد
اجتناب از تولید زباله
کاهش تولید زباله
استفاده مجدد
بازیافت
بازیابی (استحصال)
تصفیه و دفع
عناصر موظف و مؤثر در سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری
تولید
عوامل موثر در تولید زبانه
ذخیره، پردازش و اداره در محل
جمع‌آوری
وضعیت موجود جمع آوری در شهر تهران
حمل و نقل (انتقال)
بازیافت و پردازش
تفکیک از مبدأ و نقش آن در بهداشت جامعه
تفکیک از پسماندهای جامد شهری در مقصد
دفع مواد زائد جامد
سوزاندن
دفن بهداشتی و روش های آن
کمپوست به عنوان روش دفع
استفاده مجدد از کالا و محصول
افزایش دوام اجناس تولیدی
مصرف مواد با توجه به بسته‌بندی کالاها
کاهش میزان سمیت در ترکیب زباله
ویژگی های نظام فنی و اجرائی جمع آوری پسماندهای جامد شهری (خشک) از مبدأ درشهرداری تهران(منطقه22)

فصل پنجم : جمع بندی و نتایج (آزمون فرضیه ها و ارائه پیشنهادات)
آزمون فرضیات تحقیق
بررسی فرضیه اول
بررسی فرضیه دوم
بررسی فرضیه سوم
نتیجه گیری
شناسائی مشکلات
مشکلات مربوط به مدیریت پسماندهای خشک
مشکلات مربوط به مشارکت شهروندی
مشکلات موجود در همکاری بخش خصوصی وکاهش تصدی گری شهرداری
ارا ئه پیشنهادات
کاهش در مبدأ
بهبود روشهای ساختاری و مدیریت
مشارکت شهروندان
توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدی گری
فهرست منابع
قسمتی از متن :


چکیده
خلاصه : این تحقیق شامل 5 فصل می‌باشد که درطی این‌ فصول به بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری با مطالعه موردی بر روی منطقه 22 شهرداری تهران پرداخته ودرعین‌حال تأثیرات مختلف آن بر زیست شهری ونقش مردم و مدیریت شهری نیز مورد توجه قرار گرفته و در نهایت به ارائه راهکارهایی که در تقویت و بهبود وضعیت این فرایند کمک می‌نماید پرداخته است.
اهداف تحقیق: 1 ) شناخت فرایندهای حاکم برطرح تفکیک از مبدأ .
2) ضرورت شناخت هرچه بیشتر نحوه مشارکت شهروندان با مدیریت شهری .
3) شناخت وبررسی عملکردمدیریت شهری وهمچنین مجریان امرتفکیک وبازیافت.
4)شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات وراهکارهای مدیریتی جهت افزایش کارآیی طرح تفکیک درمبدأ.
روش های اجرا : توصیفی- تحلیلی،نوع تحقیق کاربردی- توسعه‌ای است ومحدوده مورد مطالعه منطقه 22 شهرداری تهران می‌باشد. نتایج حاصله یکی این که میزان پسماندهای جمع‌آوری شده که به‌صورت تفکیک و جداسازی شده نیتجه: به‌علت آموزش‌های شهروندی مناسب، تعامل و هماهنگی بین شهروندان، مجریان و مدیریت شهری به نسبت جمعیت، خانوار و ساکنین در این منطقه افزایش چشمگیر و قابل توجهی داشته است.همچنین از نتایج دیگری را حاصل شده است است بر اجرای که این روند رو به رشد تفکیک وجمع‌آوری پسماندهای جامد می‌بایست با تداوم آموزش‌ وفرهنگ‌سازی واطلاع‌رسانی به صورت گرفته است ، متاسفانه میزان تولیدپسماندهای جامد شهری به‌صورت تفکیک شده از مبدأ کاهش نیافته است ، اما که راه‌کارهای آن نیز ارایه خواهد شد.

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

خرید فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

خرید فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری از free


مطالب تصادفی