پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج)

پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج)

ایماگوتراپی (الگویی برای بازگشت به دوران رمانتیک اولیه ازدواج) دارای 27 صفحه می باشد با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 27
حجم 337 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی پروتکل

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


جلسه اول

برقراری رابطه حسنه میان مشاور و اعضای گروه

جلسه دوم

مطالعه درگیری

جلسه سوم

بررسی مسائل شخصی هر یک از زوجین و تاریخچه خانواده اصلی آنها

جلسه چهارم

بررسی ابعاد هیجانی بدن و رابطه آن با دفاع ها

جلسه پنجم

افزایش سطح نزدیکی و صمیمیت شما با همسرتان

جلسه ششم

بستن خروجی های اضافی و رمانتیک سازی مجدد

جلسه هفتم

عمیق تر شدن پیوند عاطفی بین همسران و افزایش احساس امنیت و لذت

جلسه هشتم

گاهی از عمیق ترین نیازهای روحی همسرتان و افزایش رشد شخصی همسران

جلسه نهم

توانایی ابراز خشم و انزجار خود نسبت به همسرتان

جلسه دهم

بازیابی خویشتن گمشده خویش و یکپارچگی خود

قسمتی از جلسات این پروتکل :


جلسه اول

برقراری رابطه حسنه میان مشاور و اعضای گروه، میان اعضای گروه ، آشنایی آنها با قواعد گروه، توضیح در مورد نحوه اندازه گیری دمای بدن، ضربان قلب و مقاومت پوست، توضیح در مورد مقررات و چارچوب برنامه گروه توسط

رهبر، آشنایی اعضا با مفهوم ایماگو تراپی، روان درمانی گشتالت، بادی سایکوتراپی و روابط ابژه

اهداف

-1 آشنایی رهبر گروه و اعضای گروه با هم از طریق فنون معرفی اعضا

-2 توجیه مقررات گروه توسط رهبر گروه

-3 مشخص کردن چارچوب برنامه توسط رهبر گروه

-4 توضیحات لازم در مورد چگونگی اندازه گیری دمای بدن، ضربان قلب و مقاومت پوست توسط رهبر گروه

-5 آشنایی اعضا با مفاهیم ایماگو تراپی، روان درمانی گشتالت، بادی سایکوتراپی و روابط ابژه

تکنیک ها / فعالیت ها

ابتدا رهبر گروه خود را معرفی کرد و پس از برقراری تعامل مطلوب و حسنه بین اعضا و رهبر گروه، معرفی اعضا انجام

شد. رهبر گروه به طور خلاصه مقررات گروه را تعیین کرد. این مقررات شامل موارد زیر بود:

* اهمیت حضور مرتب و به موقع در جلسات

* انجام تکالیف داده شده

* مسایل مربوط به رازداری

* اهمیت پیشنهادات، سوالات و تجربه های شخصی اعضا

رهبر گروه در این مرحله در مورد چارچوب برنامه و چگونگی آن صحبت کرد) یعنی طول برنامه و جلسات، تعیین تکلیف، نوع تمرینات و موضوعاتی که در جلسات گروهی مورد بحث واقع می شود(. رهبر گروه دمای بدن، ضربان قلب ومقاومت پوست تک تک اعضا را اندازه گیری کردند. توضیحات لازم در زمینه ایماگو تراپی، روان درمانی گشتالت، بادی سایکوتراپی و روابط ابژه توسط رهبر ارائه شد. سپس اعضا باز خورد های خود را ارائه دادند. درانتها پس از پاسخگویی و رضایت زناشویی…..( MBTI, MMPI( به سوالات اعضا در مورد پرسشنامه هایی که در طی مصاحبه اجرا شده بودند و مطالب ارائه شده در جلسه و جمع بندی، جلسه پایان یافت…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

خرید فایل word پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

دریافت فایل pdf پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

دانلود پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

خرید پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

دانلود فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

دریافت نمونه سوال پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

دانلود پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

خرید پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

دانلود مقاله پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

دریافت مقاله پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

خرید فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

دانلود تحقیق پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

خرید مقاله پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

دانلود فایل pdf پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از download

دانلود مقاله پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

خرید پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

دانلود فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

دریافت فایل word پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

خرید نمونه سوال پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

دانلود فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

دریافت فایل word پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

دانلود فایل word پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

خرید فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

دانلود تحقیق پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

دریافت فایل pdf پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

دانلود پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

خرید کارآموزی پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

دانلود فایل pdf پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

دانلود کارآموزی پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از www

دانلود مقاله پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

دریافت پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

دانلود فایل pdf پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

خرید فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

دانلود فایل pdf پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

دریافت کارآموزی پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

دانلود پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

خرید تحقیق پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

دانلود پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

دریافت تحقیق پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

خرید فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

دانلود پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

خرید فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

دانلود نمونه سوال پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

دانلود فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از pdf

دانلود کارآموزی پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

دریافت فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

دانلود فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

خرید نمونه سوال پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

دانلود تحقیق پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

دانلود تحقیق پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

خرید فایل word پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

دانلود پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

دریافت فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

دانلود پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

دانلود پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

دانلود فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

دریافت فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

دانلود پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

دانلود کارآموزی پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از word

دریافت تحقیق پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free

دانلود مقاله پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free

دانلود فایل pdf پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free

خرید تحقیق پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free

دانلود پروژه پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free

دریافت کارآموزی پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free

دانلود فایل word پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free

دریافت مقاله پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free

دانلود فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free

دانلود فایل پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free

دریافت فایل pdf پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free

خرید کارآموزی پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free

دانلود کارآموزی پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free

دریافت فایل word پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free

خرید تحقیق پروتکل کامل ایماگوتراپی (دوران رمانتیک اولیه ازدواج) از free


مطالب تصادفی