جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول)

جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول)

اين جزوه درمورد تاریخ معماري (قسمت اول) است كه با فرمت pdf در 182صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 182
حجم 8541 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : هنر قبل از تاریخ

هنر بدوی ( هنر پریمی تیو )

خاور نزدیک جایگاه اولین تمدن بشری 

تستهای فصل اول ( هنر قبل از تاریخ)

فصل دوم : هنر بین النهرین

تست فصل دوم: (بین النهرین) 

فصل سوم: هنر مصر

هنر مصر 

تست فصل سوم ( تمدن مصر)

فصل چهارم : هنر ایران قبل از اسلام 

هنر ایران قبل از اسلام

تمدن هخامنشی ( معماری پارسی ) 

نقش رستم

تست های فصل چهارم:هنر ایران قبل از اسلام

فصل پنجم : هنر هند

تست های فصل پنجم

فصل ششم : هنر چین و ژاپن 

هنرچین و ژاپن

تست های فصل ششم

فصل هفتم: هنر یونان

هنر یونان 

تست های فصل هفتم ( هنر یونان ) 

فصل هشتم : هنر روم

تمدن روم

تست های فصب هشتم : (هنر روم)

فصل نهم : هنر صر مسیحیت وهنر بیزانس

هنر صدر مسیحیت و هنر بیزانس

نقاشی و موزائیک کاری

بیزانس

تست های مربوط به فصل نهم

فصل دهم

هنر رنسانس

منریسم(شیوه گرایی)

هنر باروک

هنر روکوکو

تست های مربوط به فصل نهم

فصل یازدهم : دنیای نوین (قرن نوزدهم و بیستم)

دنیای نوین (قرن نوزدهم و بیستم)

معماری از 1750 تا دوران اخیر

تست های مربوط به فصل یازدهم

فصل دوازدهم : معماری اسلامی

معماری اسلامی

تست های مربوط  به فصل دوازدهم

فصل سیزدهم : معماری اسلامی ایران

معماری اسلامی ایران

شیوه رازی

بنا های شاخص

شیوه آذری

بناهای شاخص سبک آذری

افشاریه

زندیه

قاجاریه

تست های مربوط  به فصل سیزدهم

فصل چهاردهم : هنر معماری اسلامی ایران

هنر معماری اسلامی

انواع آجر کاری یا کاشی کاری

گره سازی

واژه شناسی

تست های مربوط  به فصل چهاردهم

تمدن روم

تست های فصب هشتم : (هنر روم)

فصل نهم : هنر صر مسیحیت وهنر بیزانس

هنر صدر مسیحیت و هنر بیزانس

نقاشی و موزائیک کاری

بیزانس

تست های مربوط به فصل نهم

فصل دهم

هنر رنسانس

منریسم(شیوه گرایی)

هنر باروک

هنر روکوکو

تست های مربوط به فصل نهم

فصل یازدهم : دنیای نوین (قرن نوزدهم و بیستم)

دنیای نوین (قرن نوزدهم و بیستم)

معماری از 1750 تا دوران اخیر

تست های مربوط به فصل یازدهم

فصل دوازدهم : معماری اسلامی

معماری اسلامی

تست های مربوط  به فصل دوازدهم

فصل سیزدهم : معماری اسلامی ایران

معماری اسلامی ایران

شیوه رازی

بنا های شاخص

شیوه آذری

بناهای شاخص سبک آذری

افشاریه

زندیه

قاجاریه

تست های مربوط  به فصل سیزدهم

فصل چهاردهم : هنر معماری اسلامی ایران

هنر معماری اسلامی

انواع آجر کاری یا کاشی کاری

گره سازی

واژه شناسی

تست های مربوط  به فصل چهاردهم

فصل اول : هنر قبل از تاریخ 
هنر بدوي (هنر پریمی تیو ) 
از نظر مورخان دوره اي قبل از تاریخ دو رانی است که از آغاز ظهور بشر در حدود چهار میلیون سـال پـیش تـا بدسـت
آمدن نخستین اسناد مدارك ادامه داشته است این دوران شامل دو دوره عصر حجر و عصر فلزات می باش.
عصر حجر شامل سه دوره است : 
الف ) دوره پارینه سنگی یا سنگ قدیم : از مشخصات این دوره حضور انسان اولیه و اقتصاد بر مبناي شکار می باشد. 
دوره پارینه سنگی به سه دوره تقسیم میگردد: 
 1 )پارینه سنگی قدیم 2 )پارینه سنگی میانه 3 )پارینه سنگی جدید نقاشیهاي درون غار آلتامیرا در اسپانیا ، لاسکو،کومپال و فون دوگوم درفرانسه و حضور انسـان اولیـه درغارهـاي معـروفایران مانند هوتو و کمر بند مربوط به دوران پاره سنگی جدید می باشد از مشخصات نقاشی هاي درون غارها انتزاعی بودن آن ورعایت اصول طبیعت گرایانه (ناتور الیستی) و نزدیکی به واقعیـت را میتوان نام برد. انسان اولیه با پرتاب نیزه وتمرین مداوم به سوي نقاشی حس غلبه بر آن حیوانات را پیدا میکرد و با افزایش تعداد حیوانات درنقاشی بارور تر شدن آنهارا طلب می کرد. 
ب) دوره میان سنگی یا سنگ میانه: زمان شروع این دوره از هزاره دهم تا ششم قبل از میلاد اسـت . از خصوصـیات این دوره ساخت ابزار توسط انسان اولیه است که این ابزار جنبه عملکردي داشته است. 
ج) دوره نو سنگی یا سنگ جدید : در این دوران بشر اولیه که ابزار سازي را از براي شکار انجام می داد، کنار گذاشت و به کشاورزي و دامداري متمایل شد از خصوصیات این دوره ظهور کشاورزي ، کم شـدن وسـعت جنگلهـا ،شـروع خانـه سازي با چوب ، تولد صنایع سفال و نساجی ، تولید لوازم سنگی جدید متناسب با صنایع تازه متولد شده و پـرورش گلـه هاي بزرگ گاو ، بز ، اسب را می توان نام برد . ? 8 تاریخ معماري در مناطقی از اروپا سنگ هاي عظیمی را بدون استفاده از ملات بر روي هم قرا ر میدادند که جنبه مذهبی داشـته انـد و گاهی به عنوان مقبره استفاده می شد که به آن” دولمن” میگفتند از نمونه هاي آن بناي استون هنج واقع در سالزبري انگلستان را می توان نام برد ،پلان این بنا دایره اي شکل است با 120 قطعه سنگ که عملکرد آن رصد خانه بوده است. 

نکته:اولین خانه هاي ساخته شده بدست بشر خانه هاي دایره اي شکلی بوده است که با شـاخ و بـرگ گیاهـان پوشـش داده می شد علت استفاده از پلان مد ور حل کردن مشکلات سقف بوده است. 
عصر فلزات نیز شامل دو دوره می باشد عصر مفرغ و عصر آهن

تستهاي فصل اول (هنر قبل از تاریخ) 
1. به عقیده گیرشمن قدیمی ترین محل سکونت بشري که در دشت ساخته شده کدام است؟ 
 1 )اریحا در فلسطین 2 )چتل هویوك 3 )سیلک در کاشان 4 ) تپه حصار در دامغان 
پاسخ: طبق مطالب بیان شده در متن گزینه (( 3 )) پاسخ صحیح می باشد. 

 2 . تپه سیلک ، تپه حصار ، تپه گیان و شهر سوخته بترتیب در نزدیکی………..هستند. 
 1 ) کاشان ، دامغان ، نهاوند وسیستان 2 ) کاشان ، دامغان ، همدان وسیستان 
 3 ) کاشان ، سمنان ، تویسر کان و کرمان 4 ) کاشان ، دامغان ، تبریز و کرمان 
پاسخ گزینه ((1)) صحیح است . 

3. روستاهاي صخره اي ایران چه نام دارند و در کجا واقع می باشند ؟ 
1) کندوان ، در نزدیکی تبریز و ابیانیه در نزدیکی کاشان 
2) کندوان در نزدیکی تبریز و ماسوله در نزدیکی رشت 
3) میمنه در نزدیکی شهر بابک و ابیانیه در نزدیکی کاشان 
4) کندوان در نزدیکی تبریز و میمنه در نزدیکی شهر بابک 
پاسخ : گزینه (( 4 )) صحیح است 

و…
تست فصل دوم: (بین النهرین) 
1. اولین کاربرد طاق و قوس معماري مربوط به کدام دوره است؟ 
1) بین النهرین 2 )یونان 3 ) روم 4 ) مصر 
پاسخ: گزینه (1) صحیح می باشد. 

 2 . خط میخی توسط کدامیک از اقوام زیر اختراع گردید ؟ 
 1 ) آشوري ها 2 ) آکدیان 3 ) بابلی ها 4 ) سومري ها
پاسخ: گزینه (4) صحیح می باشد. 
و…
 

برای مشاهده قسمت دوم به این قسمت مراجعه کنید.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

خرید فایل word جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

دریافت فایل pdf جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

دانلود پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

خرید پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

دانلود فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

دریافت نمونه سوال جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

دانلود پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

خرید پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

دانلود مقاله جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

دریافت مقاله جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

خرید فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

دانلود تحقیق جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

خرید مقاله جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

دانلود فایل pdf جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از download

دانلود مقاله جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

خرید پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

دانلود فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

دریافت فایل word جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

خرید نمونه سوال جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

دانلود فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

دریافت فایل word جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

دانلود فایل word جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

خرید فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

دانلود تحقیق جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

دریافت فایل pdf جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

دانلود پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

خرید کارآموزی جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

دانلود فایل pdf جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

دانلود کارآموزی جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از www

دانلود مقاله جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

دریافت پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

دانلود فایل pdf جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

خرید فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

دانلود فایل pdf جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

دریافت کارآموزی جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

دانلود پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

خرید تحقیق جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

دانلود پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

دریافت تحقیق جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

خرید فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

دانلود پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

خرید فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

دانلود فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از pdf

دانلود کارآموزی جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

دریافت فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

دانلود فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

خرید نمونه سوال جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

دانلود تحقیق جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

دانلود تحقیق جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

خرید فایل word جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

دانلود پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

دریافت فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

دانلود پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

دانلود پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

دانلود فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

دریافت فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

دانلود پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

دانلود کارآموزی جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از word

دریافت تحقیق جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free

دانلود مقاله جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free

دانلود فایل pdf جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free

خرید تحقیق جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free

دانلود پروژه جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free

دریافت کارآموزی جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free

دانلود فایل word جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free

دریافت مقاله جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free

دانلود فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free

دانلود فایل جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free

دریافت فایل pdf جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free

خرید کارآموزی جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free

دانلود کارآموزی جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free

دریافت فایل word جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free

خرید تحقیق جزوه تاریخ معماری جهان (قسمت اول) از free


مطالب تصادفی