جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2

جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2

جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 با کد 0021 با فرمت pdf . ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات 60
حجم 3074 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


شیمی مواد غذایی 2

واکنش های قهوه ای شدن

غیرآنزیمی

مراحل کارملیزاسیون

قهوه ای شدن مایلارد

مراحل مایلارد

واکنش تراکمی

بازآرایی آمادوری و هینز

آماددوری

واکنش مایلارد

انولیزاسیون قند های آمینی

تشکیل رنگدانه های ملانوئیدی

واکنش تخریبی استرکر

مثالی از قهوه ای شدن مایلارد

عوامل موثر بر قهوه ای شدن میلارد

PHدما

رطوبنت

دلایلا

نوع قند

نوع آمین

یون های فلزی

اکسیژن

راه های جلو گیری از واکنش مایلارد

قهوه ای شدن اسید آسکوربیک

اکسیدایون هوازی اسید آسکوربیک

اکسیدایون بی هوازی اسید آسکوربیک

عوامل موثر بر قهوه ای شدن اسید آسکوربیک

واکنش قهوه ای شدت آنزیمی

پلی فنول اکسیداز PPO

روش های کنترل قهوه ای شدن آنزیمی

 

آنزیم ها شیمی مواد غذایی 2

آنزیم ها

تغییرات آنزیم در جریان یک واکنش در غیاب آنزیم

مزیت آنزیم ها در مقایسه با کاتلیزگرها شیمیای

سرعت عمل آنزیم ها

اختصاصی عمل کردن فوق العاده انزیم ها

نامگذاری آنزیم ها

طبقه بندی ونامگذاری آنزیم ها

اکسیدو ردوکتاز ها

ترانسفراز ها

هیدرولازها

لیازها

ایزومراز ها      

لیگازها

کوفاکتورها

مکانیسم عمل آنزیمها

بازدارنده ها

آلفا آمیلاز  

بتا آمیلاز   

گلوکو آمیلاز   

پولولاناز

بتا گالاکتوزیداز   

پروتئازها

دسته بندی پروتئازها

رنین

پپسین

تریپسین و کیموتریپسین

کاتپسین ها

پاپائین ،فیسین و بروملین

لیپاز ها

پلی فنل اکسیداز ها

لیپوکسی ژناز 

اسکوربیک اسیداکسیداز

گلوکز اکسیداز 

کاتالاز

پراکسیدازها 

گزانتین اکسیداز 

آنزیمهای پکتیکی    

فیتازها   

هیدرولازها 

طبقه بندی هیدرولازها 

استراز ها  


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

خرید فایل word جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

دریافت فایل pdf جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

دانلود پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

خرید پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

دانلود فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

دریافت نمونه سوال جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

دانلود پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

خرید پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

دانلود مقاله جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

دریافت مقاله جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

خرید فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

دانلود تحقیق جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

خرید مقاله جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

دانلود فایل pdf جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از download

دانلود مقاله جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

خرید پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

دانلود فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

دریافت فایل word جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

خرید نمونه سوال جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

دانلود فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

دریافت فایل word جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

دانلود فایل word جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

خرید فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

دانلود تحقیق جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

دریافت فایل pdf جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

دانلود پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

خرید کارآموزی جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

دانلود فایل pdf جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

دانلود کارآموزی جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از www

دانلود مقاله جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

دریافت پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

خرید فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

دانلود پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

خرید تحقیق جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

دانلود پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

دریافت تحقیق جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

خرید فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

دانلود پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

خرید فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

دانلود فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

دریافت فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

دانلود فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

خرید نمونه سوال جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

دانلود تحقیق جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

دانلود تحقیق جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

خرید فایل word جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

دانلود پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

دریافت فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

دانلود پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

دانلود پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

دانلود فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

دریافت فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

دانلود پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

دانلود کارآموزی جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از word

دریافت تحقیق جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free

دانلود مقاله جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free

دانلود فایل pdf جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free

خرید تحقیق جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free

دانلود پروژه جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free

دریافت کارآموزی جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free

دانلود فایل word جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free

دریافت مقاله جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free

دانلود فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free

دانلود فایل جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free

دریافت فایل pdf جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free

خرید کارآموزی جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free

دانلود کارآموزی جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free

دریافت فایل word جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free

خرید تحقیق جزوه آنزیم ها و شیمی مواد غذایی 2 از free


مطالب تصادفی