جزوه آموزشی حسابرسی

جزوه آموزشی حسابرسی

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته حسابداری برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 326 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 326
حجم 10621 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول:حرفه حسابرسی

نکات کلیدی

سؤالات طبقه بندی شده ی فصل اول

پاسخ سؤالات طبقه بندی شده فصل اول 

فصل دوم : کنترل داخلی

نکات کلیدی

سؤالات طبقه بندی شده ی فصل دوم 

پاسخ سؤالات طبقه بندی شده فصل دوم 

فصل سوم: شواهد حسابرسی و روش های نمونه گیری و حسابرسی مبتنی بر ریسک

نکات کلیدی 

سؤالات طبقه بندی شده فصل سوم 

پاسخ سؤالات طبقه بندی شده فصل سوم 

فصل چهارم: کاربرگ های حسابرسی

نکات کلیدی

سوالات طبقه بندی شده فصل چهارم 

پاسخ سؤالات طبقه بندی شده فصل چهارم

فصل پنجم: برنامه حسابرسی

نکات کلیدی

سؤالات طبقه بندی شده فصل پنجم 

پاسخ سؤالات طبقه بندی شده فصل پنجم

فصل ششم: حسابرسی دارایی ها

نکات کلیدی

سؤالات طبقه بندی شده فصل ششم 

پاسخ سؤالات طبقه بندی شده فصل ششم 

فصل هفتم: حسابرسی بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

نکات کلیدی

سؤالات طبقه بندی شده فصل هفتم

پاسخ سؤالات طبقه بندی شده فصل هفتم

فصل هشتم: گزارش حسابرسان

نکات کلیدی

سؤالات طبقه بندی شده فصل هشتم

پاسخ سؤالات طبقه بندی شده فصل هشتم

فصل نهم: انواع حسابرسی ازلحاظ سازمانی

نکات کلیدی

تست های طبقه بندی شده فصل نهم 

پاسخنامه تست های طبقه بندی شده فصل نهم 

فصل دهم: انواع آزمون ها

تست های طبقه بندی شده فصل دهم 

پاسخنامه تست های طبقه بندی شده فصل دهم 

فصل یازدهم : رویدادهای تعدیلی

تست های طبقه بندی شده فصل یازدهم : 

فصل دوازدهم: انواع کاربرگ

آزمون حسابرسی

پاسخ سؤالات حسابرسی

مجموعه تست

پاسخنامه

مجموعه تست

پاسخنامه

منابع….

 

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول:حرفه حسابرسی

تعریف حسابرسی

یکی از انواع حسابرسی که در این مجموعه بیشتر راجع به آن بحث میشود، حسابرسی صورتهای مالی واحدهای تجاری میباشد.

حسابرسی صورتهای مالی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورتهای مالی

رسیدگی حسابرسان مستقل

مبنای گزارش حسابرسی را فراهم میآورد. حسابرسان هرگز بدون اجرای رسیدگی نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی اظهار

نظر نمیکنند. شواهد گردآوری شده توسط حسابرس در طول رسیدگی نیز اثبات خواهد کرد که داراییهای مندرج در ترازنامه واقعا

وجود دارند، شرکت مالک این داراییهاست و ارزیابی آنها بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری انجام شده است یا خیر.

حسابرسان همچنین شواهدی جمع آوری میکنند که نشان دهد تمام بدهیها درترازنامه منعکس شده اند، فروشهای منعکس در صورت

سود و زیان واقعا اًتفاق افتاده اند و کالاهای فروش رفته عملا بًرای مشتریان ارسال شده اند و بهای تمام شده و هزینه های ثبت شده

در دفاتر، مربوط به دورهی جاری میباشند و تمامهزینه های تحقق یافته به حساب گرفته شده اند.

اعتبار دهی به صورتهای مالی

اعتبار دادن به صورتهای مالی به معنایی ایجاد اطمینان از مطلوبیت ارائه و قابلیت اتکای آنهاست. اعتباردهی شامل دومرحله است :

مرحله ی اول شامل اجرای رسیدگی (یا حسابرسی) توسط حسابرس است و مرحله دوم شامل ارائه گزارش حسابرسی است که بر

اساس رسیدگیهای انجام شده در مرحله اول صورت میگیرد.

وظیفه ی حسابرس مستقل در ارائه گزارش نسبت به صورتهای مالی، اعتبار بخشیدن به آنهاست، بدین وسیله افراد خارج از شرکت

مانند سهامداران ، اعتبار دهندگان، دولت و سایر اشخاص ثالث میتوانند به صورتهای مالی اتکا کنند.

به دلیل احتمال اشتباهات تصادفی، تخطی از اصول حسابداری، تعصب ناآگاهانه و تحریف عمومی توسط مدیریت واحدتجاری،

صورتهای مالی سالانه حسابرسی نشده بسیار کمتر از صورتهایی قابل اتکاست که توسط حسابرس مستقل رسیدگی شده اند.

انواع حسابرسی

حسابرسی صورتهای مالی: این نوع حسابرسی معمولا تًرازنامه و صورتهای سود و زیان ، سود (زیان) انباشته و گردش وجوه نقد

را شامل میشود. هدف از انجام این نوع حسابرسی ، تعیین مطابقت نحوه تهیه صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری است.

حسابرسی رعایت: اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، و ضابطه یا استاندارد شناخته شدهای بستگی دارد که

توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد. یک نمونه از این نوع حسابرسی، رسیدگی اظهارنامه مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی است .

این حسابرسی به منظور تعیین مطابقت داشتن یا نداشتن اظهار نامه مالیاتی با قوانین مالیاتی ومقررات اداره دارایی انجام میشود.

سؤالات طبقه بندی شدهی فصل اول

-1 طبق استانداردهای متداول حسابرسی، حسابرس در تصمیم گیری نسبت به درج یا عدم درج اشکالاتی کهدر ضمن رسیدگیهای

وی کشف میگردد، ناگزیر از سنجش اهمیت موارد اشکال میباشد در سنجش اهمیتکدام یک از عوامل زیر بیش از سایر موارد

تأثیرگذار خواهد بود؟

الف) اهداف موردنظر مراجع تصمیم گیرنده در انتخاب حسابرس

ب) ریسک ذاتی مرتبط با سرفصلی از صورتهای مالی مورد رسیدگی که مورد اشکال کشف شده توسط حسابرس بهآن سرفصل

مربوط میشود.

ج) ضرائب وحد نصابهایی که توسط انجمنهای حرفهای تعیین و در اختیار حسابرسان قرار میگیرد.

د) قضاوت حرفهای حسابرس در مورد میزان تأثیر ناشی از مطلع شدن استفاده کنندگان از صورتهای مالی در مورد اشکال مشاهده

شده بر تصمیمات ایشان

-2 حق الزحمه حسابرسان مستقل به کدام روش تعیین میشود؟

الف) درصدی از فروش

ب) درصدی از سود خالص

ج) مبلغ مقطوع یا درصدی از سود خالص، هر کدام که بیشتر باشد.

د) مبلغ مقطوع و یا مبلغ براساس ساعات کار طبق تعرفه مشخص نرخ ساعت کار

-3 آغاز و پایان« فرآیند برنامه ریزی حسابرسی » به ترتیب، کدام است؟

الف) قبول صاحب کار – پایان کار حسابرسی

ب) امضاء موافقتنامه حسابرسی – امضاء گزارش حسابرس

ج) بازدید از محل کار صاحب کار – ارائه گزارش حسابرسی

د) تصمیم به قبول صاحب کار جدید – امضاء و تحویل گزارش حسابرسی

پاسخنامه

و….


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی حسابرسی از download

خرید فایل word جزوه آموزشی حسابرسی از download

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی حسابرسی از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از download

خرید پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از download

دانلود فایل جزوه آموزشی حسابرسی از download

دریافت نمونه سوال جزوه آموزشی حسابرسی از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از download

خرید پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی حسابرسی از download

دریافت مقاله جزوه آموزشی حسابرسی از download

خرید فایل جزوه آموزشی حسابرسی از download

دانلود تحقیق جزوه آموزشی حسابرسی از download

خرید مقاله جزوه آموزشی حسابرسی از download

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی حسابرسی از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی حسابرسی از www

خرید پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از www

دانلود فایل جزوه آموزشی حسابرسی از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی حسابرسی از www

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی حسابرسی از www

دانلود فایل جزوه آموزشی حسابرسی از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی حسابرسی از www

دانلود فایل word جزوه آموزشی حسابرسی از www

خرید فایل جزوه آموزشی حسابرسی از www

دانلود تحقیق جزوه آموزشی حسابرسی از www

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی حسابرسی از www

دانلود پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از www

خرید کارآموزی جزوه آموزشی حسابرسی از www

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی حسابرسی از www

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی حسابرسی از www

دانلود مقاله جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

دریافت پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

خرید تحقیق جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

دریافت تحقیق جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

دانلود فایل جزوه آموزشی حسابرسی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی حسابرسی از word

دریافت فایل جزوه آموزشی حسابرسی از word

دانلود فایل جزوه آموزشی حسابرسی از word

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی حسابرسی از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی حسابرسی از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی حسابرسی از word

خرید فایل word جزوه آموزشی حسابرسی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از word

دریافت فایل جزوه آموزشی حسابرسی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از word

دانلود فایل جزوه آموزشی حسابرسی از word

دریافت فایل جزوه آموزشی حسابرسی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از word

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی حسابرسی از word

دریافت تحقیق جزوه آموزشی حسابرسی از free

دانلود مقاله جزوه آموزشی حسابرسی از free

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی حسابرسی از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی حسابرسی از free

دانلود پروژه جزوه آموزشی حسابرسی از free

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی حسابرسی از free

دانلود فایل word جزوه آموزشی حسابرسی از free

دریافت مقاله جزوه آموزشی حسابرسی از free

دانلود فایل جزوه آموزشی حسابرسی از free

دانلود فایل جزوه آموزشی حسابرسی از free

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی حسابرسی از free

خرید کارآموزی جزوه آموزشی حسابرسی از free

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی حسابرسی از free

دریافت فایل word جزوه آموزشی حسابرسی از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی حسابرسی از free


مطالب تصادفی