بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده

تحقیق اشتغال زنان بر ساختار خانواده دارای 59 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 59
حجم 307 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


چکیده

شاحص سازی متغیرها

متغیر مستقل

ساعت کاری

تعداد فرزندان

موقعیت اقتصادی

موقعیت اجتماعی

میزان خودباوری زنان

اختلاف زناشویی

قدرت تصمیم گیری زن در خانواده

وضعیت تحصیلی فرزندان

رابطه مادری و فرزندی

جداول شماره 1تا 38

تفسیر جداول شماره 1تا 38

قسمتی از متن :


چکیده:
این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و برخی از موسسات دولتی نظیر فرهنگسراها و … تشکیل یم دهند. شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی سیتماتیک می باشد و حجم نمونه کل این تحقیق 100 نفر از زنان شاغل شهر تهران است.
فرضیه هایی که در این تحقیق به کار برده شده است به شرح زیر می باشد که با انجام مراحل تحقیق تایید یا رد هر یک از آنها به اثبات رسیده است:
1-به نظر می رسد بین تعداد فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد تأئید شد.
2-به نظر می رسد بین وضعیت تحصیلی فرزندان و اشتغال زنان رابطه وجود دارد  تأئید شد.
3-به نظر می رسد بین اختلافات زناشویی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد تأئید شد.
4-به نظر می رسد بین قدرت تصمیم گیری زن در خانواده و اشتغال زنان رابطه وجود دارد تأئید شد.
5-به نظر می رسد بین رابطه مادر فرزندی و اشتغال زنان رابطه وجود دارد تأئید شد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

خرید فایل word بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

دریافت فایل pdf بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

دانلود پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

خرید پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

دانلود فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

دریافت نمونه سوال بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

دانلود پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

خرید پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

دانلود مقاله بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

دریافت مقاله بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

خرید فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

دانلود تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

خرید مقاله بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

دانلود فایل pdf بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از download

دانلود مقاله بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

خرید پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

دانلود فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

دریافت فایل word بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

خرید نمونه سوال بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

دانلود فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

دریافت فایل word بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

دانلود فایل word بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

خرید فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

دانلود تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

دریافت فایل pdf بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

دانلود پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

خرید کارآموزی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

دانلود فایل pdf بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

دانلود کارآموزی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از www

دانلود مقاله بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

دریافت پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

دانلود فایل pdf بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

خرید فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

دانلود فایل pdf بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

دریافت کارآموزی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

دانلود پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

خرید تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

دانلود پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

دریافت تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

خرید فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

دانلود پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

خرید فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

دانلود فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از pdf

دانلود کارآموزی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

دریافت فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

دانلود فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

خرید نمونه سوال بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

دانلود تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

دانلود تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

خرید فایل word بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

دانلود پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

دریافت فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

دانلود پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

دانلود پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

دانلود فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

دریافت فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

دانلود پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

دانلود کارآموزی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از word

دریافت تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free

دانلود مقاله بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free

دانلود فایل pdf بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free

خرید تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free

دانلود پروژه بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free

دریافت کارآموزی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free

دانلود فایل word بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free

دریافت مقاله بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free

دانلود فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free

دانلود فایل بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free

دریافت فایل pdf بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free

خرید کارآموزی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free

دانلود کارآموزی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free

دریافت فایل word بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free

خرید تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده از free


مطالب تصادفی